Geodezja

Oferujemy dla naszych klientów:

  • mapy do celów projektowych
  • podziały i rozgraniczenia
  • mapy do celów prawnych i sądowych
  • wznawianie granic nieruchomości
  • tyczenie budynków i budowli
  • tyczenie sieci urządzeń podziemnych
  • inwentaryzacja powykonawcza budynków i sieci uzbrojenia terenu
  • inne pomiary i prace geodezyjne wg potrzeb klienta